ASKI İLANI

Hekimhan Kent Merkezine Ait İller Bankası Tarafından Hazırlatılan 1/5000 Ölçekli Revizyon Ve İlave Nazım İmar Planı Değişikliği Paftaları Malatya Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı İlan Panosunda 25.04.2019 Tarihinden 25.05.2019 Tarihine Kadar 30 Gün (1ay) Müddetle Askıya Çıkarılmıştır.