Askı İlanı

İlçemiz Güçlü Mahallesi 126 ada 149 parsel numaralı taşınmaza ilişkin hazırlanan Uygulama İmar Planı Hekimhan Belediyesinin 10.06.2019  tarih ve 2019/47 sayılı Meclis Kararı  ve Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin 08.08.2019 tarih ve 47819020-105.04-246 sayılı Meclis Kararı ile onaylanmış olup 30/09/2019 tarihinde 30 gün süre ile Belediyemiz ilan panosunda askıya çıkmıştır.

İlanın Askıya Çıkış Tarihi: 30.09.2019

İlanın Askıdan İniş Tarihi: 29.10.2019