Taşınmaz Mal Satış İlanı

Belediyemize ait aşağıda belirtilen taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45.maddesi gereğince açık artırma sureti ile satılacaktır. İhale 25/05/2021 Salı günü saat 10:30’da Belediye Hizmet Binasında Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.