ASKI İLANI

İlçemiz Güzelyurt Mahallesi 333 ada 19 parsel numaralı taşınmaza ilişkin hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Hekimhan Belediyesinin 03.03.2021 tarih ve 2021/36 sayılı Meclis Kararı  ve Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin 16.03.2021 tarih ve 47819020-105.04-96 sayılı Meclis Kararı ile onaylanmış olup 07/05/2021 tarihinde 30 gün süre ile Belediyemiz ilan panosunda askıya çıkmıştır.

İlanın Çıkış Tarihi: 06.05.2021

İlanın Başlama Tarihi: 07.05.2021

İlanın Bitiş Tarihi: 05.06.2021

İlanın Askıdan İniş Tarihi: 07.06.2021