D U Y U R U

Hekimhan İlçe Merkezini kapsayan 44222715 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli İlave+Revizyon Uygulama İmar Planı’na askı süresince yapılan itirazlar, talepler ve kurum görüşlerine esas değişen kısımlara ilişkin düzenlemeleri içeren Planın 1 aylık askı süresinin son gününün Bayram Tatili gününe (14 Mayıs) rastlamasından dolayı plana itiraz süresi tatil gününü izleyen çalışma günü olan 17 Mayıs Pazartesi mesai bitiminde son bulacaktır. İlanen duyurulur.