İMAR UYGULAMASI ASKI İLANI

T.C.

HEKİMHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ASKIYA İLANI

İlçemiz Güzelyurt Mahallesi 344 ada 6 parsel numarası kayıtlı taşınmazda düzenleme sınırı 3194 Sayılı İmar Kanunun 18. Maddesi ve Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmeliğin 9. Ve 10. Maddelerine istinaden 16/03/2021 tarih ve 2021/10 numaralı Hekimhan Belediyesi Encümen kararı ile onaylanmıştır. Parselasyon Planı Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmeliğin 25/1. Maddesine istinaden 06/04/2021 tarih ve 2021/15 numaralı Hekimhan Belediyesi Encümen kararı ile uygun bulunarak onaylanmıştır. Parselasyon Planı Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığının 03/06/2021 tarih ve 765 numaralı Encümen kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 7/b  maddesi gereği onaylanmıştır.

3194 Sayılı İmar Kanunun 19. Maddesi ve Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmeliğin 25. Maddesi gereği Güzelyurt Mahallesi 344 ada 6 parsel numarasında kayıtlı taşınmazda Düzenleme Sınırına ait Düzenleme Ortaklık Payı Oranı, Tescile Esas Dağıtım Cetveli ve Parselasyon Planı 28/06/2021 tarihinden itibaren 1 (bir) ay müddet ile Belediyemiz ilan panosunda ilanen askıya çıkarılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

İlanın Çıkış Tarihi: 28/06/2021

İlanın Başlama Tarihi: 29/06/2021

İlanın Bitiş Tarihi: 29/07/2021