ASKI İLANI

İLAN
HEKİMHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Hekimhan İlçe Merkezini kapsayan 1/1000 Ölçekli İlave+Revizyon Uygulama İmar Planında kurum görüşü ve kurum talebine esas değişen kısımlara ilişkin 2 (iki) adet düzenleme  Hekimhan Belediyesinin 03/06/2021 tarih 2021/57 sayılı Meclis Kararı ve Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin 14/09/2021 tarih 291 sayılı Meclis Kararı ile karara bağlanmış olup 11.10.2021 tarihinde 30 gün süre ile Belediyemiz ilan panosunda askıya çıkmıştır.

İlanın Çıkış Tarihi: 11.10.2021

İlanın Başlama Tarihi: 12.10.2021

İlanın Askıdan İniş Tarihi:10. 11.2021

HEKİMHAN YENİ MAHALLE 24 ADA 53 VE 196 PARSELE AİT DÜZENLEME

HEKİMHAN YENİ MAHALLE 64 ADA 9 VE 60 PARSELE AİT DÜZENLEME