Duyurular

İMAR UYGULAMASI ASKI İLANI

T.C. HEKİMHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI ASKIYA İLANI İlçemiz Güzelyurt Mahallesi 344 ada 6 parsel numarası kayıtlı taşınmazda düzenleme sınırı 3194 Sayılı İmar Kanunun 18. Maddesi ve Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmeliğin 9. Ve 10. Maddelerine istinaden 16/03/2021 tarih ve 2021/10 numaralı Hekimhan Belediyesi Encümen kararı ile onaylanmıştır. Parselasyon Planı Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmeliğin 25/1. Maddesine istinaden 06/04/2021 tarih ... Devamını Oku »

KİRA İHALE İLANI

HEKİMHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR. BELEDİYEMİZE AİT TAŞINMAZLARIN KİRA İHALESİ  21/06/2021 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 14:00 de2886 Sayılı Devlet İhale Yasasın 45.maddesi gereğince AÇIK ARTIRMA SURETİ İLE KİRAYA ÇIKARILMIŞTIR. İLGİLİLERE İLANEN DUYURULUR. Kira Satış İlanıİndir Kira Şartnamesiİndir Devamını Oku »

D U Y U R U

Hekimhan İlçe Merkezini kapsayan 44222715 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli İlave+Revizyon Uygulama İmar Planı’na askı süresince yapılan itirazlar, talepler ve kurum görüşlerine esas değişen kısımlara ilişkin düzenlemeleri içeren Planın 1 aylık askı süresinin son gününün Bayram Tatili gününe (14 Mayıs) rastlamasından dolayı plana itiraz süresi tatil gününü izleyen çalışma günü olan 17 Mayıs Pazartesi mesai bitiminde son bulacaktır. İlanen duyurulur. Devamını Oku »

ASKI İLANI

İlçemiz Güzelyurt Mahallesi 333 ada 19 parsel numaralı taşınmaza ilişkin hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Hekimhan Belediyesinin 03.03.2021 tarih ve 2021/36 sayılı Meclis Kararı  ve Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin 16.03.2021 tarih ve 47819020-105.04-96 sayılı Meclis Kararı ile onaylanmış olup 07/05/2021 tarihinde 30 gün süre ile Belediyemiz ilan panosunda askıya çıkmıştır. İlanın Çıkış Tarihi: 06.05.2021 İlanın Başlama Tarihi: 07.05.2021 İlanın ... Devamını Oku »

Taşınmaz Mal Satış İlanı

Belediyemize ait aşağıda belirtilen taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45.maddesi gereğince açık artırma sureti ile satılacaktır. İhale 25/05/2021 Salı günü saat 10:30’da Belediye Hizmet Binasında Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. İHALE ŞARTLARI VE TAŞINMAZ BİLGİLERİİndir Devamını Oku »

YENİ İMAR PLANI ASKI İLANI

Hekimhan İlçe Merkezini kapsayan 44222715 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli İlave+Revizyon Uygulama İmar Planı’na askı süresince yapılan itirazlar, talepler ve kurum görüşlerine esas değişen kısımlara ilişkin  düzenlemeler,  Hekimhan Belediyesinin 03/02/2021 tarih – 2021/18 sayılı Meclis Kararı ve Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin 06/02/2021 tarih – 54 sayılı Meclis Kararı ile onaylanmış olup 14.04.2021 tarihinde 30 gün süre ile Belediyemiz ilan panosunda askıya ... Devamını Oku »

KİRA İHALE İLANI

Hekimhan  İlçesi  Turgut Özal  Mahallesi Sadullah Bilgin Caddesi Belediye Pasajı içerisinde bulunan 8059 sicil numaralı kayıtta bulunan aşağıda Parsel Numaraları ve yüzölçümleri ve Cinsleri yazılı bulunan, mülkiyeti Hekimhan Belediyesine ait taşınmazlar (2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45 nci maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile (açık arttırma) kira ihalesi yapılacaktır. Belgelere aşağıda bulunan linklerden ulaşabilirsiniz. KİRA SATIŞ İLANİndir KİRA ŞARTNAMESİİndir Devamını Oku »

KİRA İHALE İLANI

Hekimhan  İlçesi  Turgut Özal  Mahallesi Sadullah Bilgin Caddesi Belediye Pasajı içerisinde bulunan 8059 sicil numaralı kayıtta bulunan aşağıda Parsel Numaraları ve yüzölçümleri ve Cinsleri yazılı bulunan, mülkiyeti Hekimhan Belediyesine ait taşınmazlar (2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45 nci maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile (açık arttırma) kira ihalesi yapılacaktır. ..Belgelere aşağıda bulunan linklerden ulaşabilirsiniz. KİRA SATIŞ İLANİndir KİRA ŞARTNAMESİİndir Devamını Oku »

Satış İlanı

HEKİMHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR.             BELEDİYEMİZE AİTARAÇLARIN 26/02/2020 ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT 14:30 de2886 Sayılı Devlet İhale Yasasın 45.maddesi gereğince AÇIK ARTIRMA SURETİ İLE SATIŞA ÇIKARILMIŞTIR. İLGİLİLERE İLANEN DUYURULUR. SATIŞ İLANİndir ARAÇ VE İŞ MAKİNASI ŞATIŞI ŞARTNAMEİndir Dosyaları indirmek için tıılatyın… Devamını Oku »

HEKİMHAN’IN YENİ İMAR PLANI ASKI İLANI

Hekimhan İlçe Merkezini kapsayan 44222715 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli İlave+Revizyon Uygulama İmar Planı, Hekimhan Belediyesinin 04/02/2020 tarih – 2020/19 sayılı Meclis Kararı ve Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin 14/10/2020 tarih – 334 sayılı Meclis Kararı ile onaylanmış olup 25.11.2020 tarihinde 30 gün süre ile Belediyemiz ilan panosunda askıya çıkmıştır.. İlanın Çıkış Tarihi: 24.11.2020 İlanın Başlama Tarihi: 25.11.2020 İlanın Bitiş Tarihi: 24.12.2020 Devamını Oku »